Tuesday, August 27, 2013

La Tahzan: Jangan bersedih untuk Mesir..Dr. Aidh Qarni seorang ulama di Saudi yang terkenal dengan bukunya "La Tahzan" menulis di ansarportsaid.net hari Sabtu 24 Ogos 2013 tentang bagaimana seorang muslim menyingkapi keadaan Mesir saat ini. Berikut petikan tulisan beliau:

Ketika aku sedang menagis kerana meratapi apa yang menimpa umat ini di seluruh dunia Islam, terutama di Mesir dan Syria, ada seorang kawanku datang bertanya, "Kenapa kau bersedih?" Aku menjawab, "Aku bersedih kerana agamaku sedang dalam kesulitan." Diapun menjawab, "Islam adalah agama Allah swt. Dia sendiri yang akan menolongnya. Bukankah Allah swt. berfirman, '"Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang". Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. '"[Al-Mujadalah: 21].

Aku berkata, "Kalau begitu, aku menangis kerana orang-orang yang dibunuh secara zalim." Dia pun menjawab, "Mereka telah berbahagia, in sya'a Allah, hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah swt."

Aku berkata, "Kalau begitu, aku menangis kerana orang-orang yang terluka, tertawan dan tertindas." Dia menjawab, "Segala musibah yang menimpa seorang muslim, hingga duri yang menusuknya, pasti akan menjadi penghapus dosa dan kesalahannya. Ujian dari Allah swt adalah kaffaratudz dzunub. "

Aku berkata, "Kalau begitu, aku menangis kerana janda yang kehilangan suaminya, anak yatim yang kehilangan ayahnya." Dia menjawab, "Allah swt. akan menolong mereka. Kerana Allah swt. adalah penolong bagi orang-orang yang soleh. "

Aku berkata, "Kalau begitu aku menangis kerana ibu yang kehilangan anak-anaknya, atau orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya." Dia menjawab, "Hanya orang yang sabar, yang pahalanya diberikan tanpa hitung-hitung."


Aku berkata, "Aku bersedih kerana ahli kebatilan berkuasa di bumi ini, mengalahkan ahli kebenaran." Dia menjawab "Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam dan itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. "[Ali Imran: 196-197].

Dia pun mengakhiri pembicaraan kita dengan sebuah nasihat, "Kerana itulah tidak ada alasan kita 
menangis. Hapuslah airmatamu. Yakinilah janji Allah swt. Kalau Dia sudah berjanji, tidak ada yang akan dapat menghalang-Nya. Perbaikilah dirimu sehingga menjadi orang yang layak termasuk dalam firman Allah swt. "Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. "[Al-Qashash: 83]

credit goes to: tim dakwatuna

Share This

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...